นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม พ.ศ. 2565


สถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
 
   
สถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนกันยายน พ.ศ. 2565


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม พ.ศ. 2566