นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 66 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
เทศบาลตำบลศรีวิไล
12 เม.ย. 66 ถึง 15 เม.ย. 66 วันสงกรานต์
เทศบาลตำบลศรีวิไล เทศบาลตำบลศรีวิไล
14 ม.ค. 66 งานวันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลตำบลศรีวิไล กองการศึกษา
10 ธ.ค. 65 วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เทศบาลตำบลศรีวิไล เทศบาลตำบลศรีวิไล
23 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
เทศบาลตำบลศรีวิไล
13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เทศบาลตำบลศรีวิไล
23 ก.ย. 65 ถึง 24 ก.ย. 65 งานประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลศรีวิไล
งานประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลศรีวิไล ณ ลุ่มน้ำหนองจันทร์
ลุ่มน้ำหนองจันทร์ กองการศึกษา
19 ก.ย. 65 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
วัดดอนสวรรค์ หมู่ที่ 12 กองการศึกษา
16 ก.ย. 65 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
วัดโนนอุดมคงคาราม หมู่ 4 และ หมู่ 6 กองการศึกษา
09 ก.ย. 65 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
วัดศรีสุมังฯ หมู่ที่ 7 กองการศึกษา
02 ก.ย. 65 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
วัดศรีจันทร์ธรรมคุณ หมู่ 8 และ หมู่ 10 กองการศึกษา
25 ส.ค. 65 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา

โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา

วัดป่าโพธิ์ศรีวิไล หมู่ 3 และ หมู่ 11 กองการศึกษา
19 ส.ค. 65 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
วัดจันทวารี หมู่ที่ 6 กองการศึกษา
12 ส.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง
เทศบาลตำบลศรีวิไล
28 ก.ค. 65 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีวิไล
เทศบาลตำบลศรีวิไล
10 ธ.ค. 64 วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 64 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ, วันอาสาสมัครสากล, วันดินโลก
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ, วันอาสาสมัครสากล, วันดินโลก
19 พ.ย. 64 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงอำเภอศรีวิไล ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลศรีวิไล กองการศึกษา