นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา