นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
"ศรีวิไลเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการบริหาร สืบสานวัฒนธรรม สร้างสังคมเข้มแข็ง"

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิไล (07 ก.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง การจัดงานประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี 2565 (02 ก.ย. 65)
เทศบาลตำบลศรีวิไล ขอเชิญรับสมัครทีมเรือทั้งภายในและภายนอกประเพณีแข่งเรือ ประจำปี2565 (29 ส.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (19 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (26 ก.ค. 65)
ประกาศสำเนารายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (25 ก.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 83 รายการ (07 มิ.ย. 65)
ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ให้พาสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี...!!! (28 เม.ย. 65)
รายงานการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (27 เม.ย. 65)
โรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (05 เม.ย. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 12 วัดอรัญญวิเวก (13 ก.ย. 65)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยใหม่พัฒนา 18 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 1 (13 ก.ย. 65)
ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ก.ย. 65)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05 ก.ย. 65)
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) รถบนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน (24 ส.ค. 65)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยรุ่งเรือง 1 หมู่ 11 (03 ส.ค. 65)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย สาคร 6 (ถนนกาญจนาภิเษก) (02 มิ.ย. 65)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย พัฒนา 5 (ข้างวัดอรัญญวิเวก) (02 มิ.ย. 65)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้าโอทอปเทศบาลตำบลศรีวิไล ด้วยวิธีปร (09 ก.พ. 65)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ูซอยรุ่งเรือง 13 หมู่ 11 โดยวิธีคัดเลือก (21 ก.ย. 64)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ขอทราบกำหนดการชำระภาษีป้ายครับ 27 ม.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมพร 4 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมพร 4 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมพร 4 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05 ก.ย. 65) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05 ก.ย. 65) ประกาศเชิญชวน
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่คำ 3 หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสูรย์ วังวิสัย ถึงบ้าน นายสุไว วิไชโย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศรีวิไล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยรุ่งเรือง1 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล ๑(บ้านศรีวิไล) (03 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย พัฒนา 4 หมู่ 12 (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย สาคร 6 จากสี่แยกวัดจันทวารี ถึงถนนกาญจนาภิเษก หมู่ 6 (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ (27 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (25 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ ๘ ซอยโนนมณี ๑ - ซอยโนนมณี ๗ (25 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยใหม่พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๔ (24 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยศรีวิไล ๑ หมูที่ ๑ (24 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ (23 พ.ค. 65)
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้เงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 (11 ก.ค. 65)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565) (23 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (04 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เงินงบประมาณ) (04 พ.ย. 64)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินงบประมาณ) (04 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27 ต.ค. 64)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16กันยายน 2564 (2) (16 ก.ย. 64)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16กันยายน 2564 (1) (16 ก.ย. 64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) (29 ต.ค. 63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘ กันยายน ๖๓) (16 ก.ย. 63)
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 (19 เม.ย. 65)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1ตค64-31มีค65) (06 เม.ย. 65)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) (30 มี.ค. 65)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (03 มี.ค. 65)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565 (01 ก.พ. 65)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (04 ม.ค. 65)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (08 ธ.ค. 64)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (05 พ.ย. 64)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (05 พ.ย. 64)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (02 ก.ย. 64)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (16 มิ.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 (10 พ.ค. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 (21 เม.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมพาพันธ์ 2565 (21 เม.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 (21 เม.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 (21 เม.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 (21 เม.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 (21 เม.ย. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 (03 พ.ค. 64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 (03 พ.ค. 64)
 
สรุปผลการดำเนินสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05 พ.ค. 65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 เม.ย. 65)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19 เม.ย. 65)
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 พ.ย. 64)
ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 64)
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 64)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 64)
 
    กันยายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
45678 9 10
1112131415 16 17
18 19 202122 23 24
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
10 ธ.ค. 65
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ก.ย. 65 ถึง 24 ก.ย. 65
งานประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลศรีวิไล
19 ก.ย. 65
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
16 ก.ย. 65
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
09 ก.ย. 65
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
02 ก.ย. 65
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
25 ส.ค. 65
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
19 ส.ค. 65
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนิกชนในห้วงประเพณีเข้าพรรษา
12 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง
28 ก.ค. 65
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
10 ธ.ค. 64
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 64
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ, วันอาสาสมัครสากล, วันดินโลก
19 พ.ย. 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงอำเภอศรีวิไล ประจำปี 2564
แบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2017
ปรับปรุง 27/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 319005
Page Views 529897