นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาคร 14 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาคร 14 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนมณี 1 ตัดใหม่ (หน้าโรงปุ๋ย) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนมณี 1 ตัดใหม่ (หน้าโรงปุ๋ย) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 พ.ค. 66 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 พ.ค. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 พ.ค. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 พ.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 พ.ค. 66 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03 พ.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e๐๓/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay) ถนนสายศรีวิไล-ชุมภูทอง ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง (10 ม.ค. 66 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(overlay) ถนนสายศรีวิไล-ชุมภูทอง ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 11 บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง ด้วยวิธีประกวดราคา (26 ธ.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 12 วัดอรัญญวิเวก (13 ก.ย. 65 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยใหม่พัฒนา 18 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 1 (13 ก.ย. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ก.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05 ก.ย. 65 | อ่าน 75 ครั้ง)
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) รถบนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน (24 ส.ค. 65 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยรุ่งเรือง 1 หมู่ 11 (03 ส.ค. 65 | อ่าน 56 ครั้ง)