นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
กองช่าง


นายฉลาด อุ่นกรม
ผู้อำนวยการกองช่างนายสุรเจตน์  ศรีสว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการนายสุดใจ  เคณาภูมิ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


นายวิษนุกรณ์  คำเชียงใหม่
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน