นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ ร้องทุกข์

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจำปี พ.ศ. 2562สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 


สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2564


สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจำปี พ.ศ. 2565


ถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563  (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)


สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน) สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565


สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566