นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
แผนที่เทศบาล


เทศบาลตำบลศรีวิไล

600 ม.1 ต.ศรีวิไล   ตำบลศรีวิไล  อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์/โทรสาร  042-497271, 042-497243
e-mail : tumbonsriwilai@outlook.co.th

Facebook : www.facebook.com/tsbsriwilai.go.th