นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศรีวิไล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายศรีวิไล-ซุมภูทอง หมู่11 บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ก.พ. 66 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยรุ่งเรือง1 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 65 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล ๑(บ้านศรีวิไล) (03 ส.ค. 65 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย พัฒนา 4 หมู่ 12 (14 มิ.ย. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย สาคร 6 จากสี่แยกวัดจันทวารี ถึงถนนกาญจนาภิเษก หมู่ 6 (14 มิ.ย. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ (27 พ.ค. 65 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (25 พ.ค. 65 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ ๘ ซอยโนนมณี ๑ - ซอยโนนมณี ๗ (25 พ.ค. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยใหม่พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๔ (24 พ.ค. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยศรีวิไล ๑ หมูที่ ๑ (24 พ.ค. 65 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ (23 พ.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักร ขุดดิน ขนดิน เกลี่ยดิน หมู่ที่ ๑๒ (23 พ.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 32 รายการ (23 พ.ค. 65 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕ - ๑๒๘ HP เกรดเกลี่ยขยะมูลฝอยบ่อขยะเทศบาลตำบลศรีวิไล (20 พ.ค. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (19 พ.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนมณี ๘ (ข้างวัดศรีจันทร์ธรรมคุณ) (12 พ.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (09 พ.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนมณี ๑ ตัดใหม่ (หน้าโรงปุ๋ย) หมู่ที่ ๘ (03 พ.ค. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (02 พ.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขุดดินตีนตะขาบ สองข้างทาง ถนนสายศรีวิไล-บ้านอู่คำ หมู่ที่ ๗ (26 เม.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)