นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
แหล่งท่องเที่ยว