นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
สรุปผลการดำเนินสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 เม.ย. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 เม.ย. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 21 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 21 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05 พ.ค. 65 | อ่าน 101 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 เม.ย. 65 | อ่าน 113 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 91 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 พ.ย. 64 | อ่าน 149 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 64 | อ่าน 222 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 64 | อ่าน 217 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 พ.ย. 64 | อ่าน 127 ครั้ง)