นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 (31 พ.ค. 66 | อ่าน 1 ครั้ง)
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สขร.1 ตามว568 ลว.30 พ.ย.63) (25 เม.ย. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 36 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 26 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (24 เม.ย. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2565 (29 ก.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (16 มิ.ย. 65 | อ่าน 141 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 (10 พ.ค. 65 | อ่าน 86 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 (21 เม.ย. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมพาพันธ์ 2565 (21 เม.ย. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 (21 เม.ย. 65 | อ่าน 150 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 (21 เม.ย. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 (21 เม.ย. 65 | อ่าน 84 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 (21 เม.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)