นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (26 ต.ค. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
แผนการใช้เงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 (11 ก.ค. 65 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565) (23 พ.ย. 64 | อ่าน 276 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (04 พ.ย. 64 | อ่าน 179 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เงินงบประมาณ) (04 พ.ย. 64 | อ่าน 276 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินงบประมาณ) (04 พ.ย. 64 | อ่าน 252 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27 ต.ค. 64 | อ่าน 157 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16กันยายน 2564 (2) (16 ก.ย. 64 | อ่าน 258 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16กันยายน 2564 (1) (16 ก.ย. 64 | อ่าน 202 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) (29 ต.ค. 63 | อ่าน 547 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘ กันยายน ๖๓) (16 ก.ย. 63 | อ่าน 523 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๕ พฤษภาคม ๖๓) (27 พ.ค. 63 | อ่าน 497 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒๗ มกราคม ๖๓) (17 เม.ย. 63 | อ่าน 353 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒๑ ตุลาคม ๖๒) (17 เม.ย. 63 | อ่าน 387 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 พ.ย. 61 | อ่าน 407 ครั้ง)