นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี