นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ภาพกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบายจริยธรรมสำหรับข้าราชการ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566   นายสมเกียรติ ลามคำ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล  มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรีวิไล  ให้ปฏิบัติงานตามกฏ ระเบียบ ของข้าราชการโดยเคร่งครัด ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ตามประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิไล  พร้อมปลูกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ เงินรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 34 ครั้ง