นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิไล
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิไล
ตามประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตามประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ตามส่วนราชการต่าง ๆ โดยดำเนินการเลือกสรรบุคคลในวันที่ 5 กันยายน 2565 รายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ อัตรา
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง สนับสนุนการสอน (คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
(2) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (คุณวุฒิ) ที่เลือกสรรได้ลำดับที่ 1
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) ที่เลือกสรรได้ลำดับที่ 1
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง สนับสนุนการสอน (คุณวุฒิ) ที่เลือกสรรได้ลำดับที่ 1
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ที่เลือกสรรได้ลำดับที่ 1
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 -8
6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,13:59   อ่าน 158 ครั้ง